شرکت کننده ی گرامی
بار دیگر از حضور شما در رویداد تدکس پیروزان 2023 سپاسگزاریم.

مجموعه بزرگ هدیش مال به عنوان حامی رویداد تمایل دارد تا از نظر شما در مورد محل برگزاری آگاه شود. به همین منظور از شما درخواست میکنیم تا فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال کنید تا نتیجه آن در اختیار واحد روابط عمومی آن مجموعه قرار داده شود
پیشاپیش از زمانی که بابت تکمیل این فرم اختصاص می دهید متشکریم